Skočiť na hlavný obsah

 

                 
                   
                   

Fakultný poradca pre mobilitu

prof. PhDr. Mária Šmidová, PhD.

               
 

Konzultačné hodiny: katedra counselingu

utorok 12.00 – 14.00 hod.

 
 

Telefonický kontakt: 0910 681 646

               
 

Email: maria.smidova [at] truni.sk

               
                   

Fakultný poradca pre študentov

so špecifickými potrebami

ThDr. Ing. Milan Urbančok, PhD.

               
 

Konzultačné hodiny: katedra systematickej teológie TF/404

streda 10.30 – 12.00 hod.

 

Telefonický kontakt: 0903 829 300 

               
 

Email: milan.urbancok [at] truni.sk

               
                   

Fakultný študijný poradca

ThDr. Mgr. Lucia Hidvéghyová, PhD.

               
 

Konzultačné hodiny: katedra biblických a historických vied TF/401,

štvrtok 8.40 – 10.20 hod.

 

Telefonický kontakt: 0908 843 929

               
 

Email: lucia.hidveghyova [at] truni.sk

               
                   

Fakultný kariérový poradca

Ing. Mária Spišiaková, PhD.

               
 

Konzultačné hodiny: katedra filozofie TF/403,

utorok a štvrtok 13.00 – 14.00 hod.

   
 

Telefonický kontakt: 0911 912 667

               
 

Email: maria.spisiakova [at] truni.sk

               
Tútori z radov študentov Sebastián Kaduk                
  Email: sebastian.kaduk [at] tvu.sk                
  za bc. študijný program Základy kresťanskej filozofie a katolíckej teológie                
                   
  Bc. Mgr. Ján Kniez                
  Email: jan.kniez [at] tvu.sk                
  za Mgr. študijný program Katolícka teológia                
                   
  Mgr. Veronika Hrošová                
  Email: veronika.hrosova [at] tvu.sk                
  za bc. študijný program Counseling