Skočiť na hlavný obsah

Prebiehajúce:

 

Peter Málik MPhil. PhD.

profesijný životopis

habilitačná komisia a oponenti habilitačnej práce

 

 

Ukončené:

 

ThLic. Krzysztof Trębski, PhD. (udelenie titulu: 1.6.2022) 

profesijný životopis

habilitačná komisia

zoznam členov VR TFTU

prezenčná listina VR TFTU

oponentský posudok doc. ThDr. Michal Hospodár, PhD.

oponentský posudok Prof. ThDr. Marian Šuráb, PhD.

oponentský posudok prof. ThDr. Ladislav Csontos SJ, PhD.

návrh habilitačnej komisie

rozhodnutie VR TFTU

rozhodnutie o udelení titulu docent

 

ThDr. Juraj Fenik, PhD. (udelenie titulu: 29.6.2021)

profesijný životopis

habilitačná komisia

zoznam členov VR TFTU

prezenčná listina VR TFTU

oponentský posudok doc. Jozef Jančovič

oponentský posudok doc. Jozef Tiňo

oponentský posudok prof. Róbert Lapko

návrh habilitačnej komisie

rozhodnutie VR TFTU

rozhodnutie o udeleni titulu docent

 

Mgr. et Mgr. Lukáš Jeník, PhD. (udelenie titulu: 29.6.2021) 

profesijný životopis

habilitačná komisia

zoznam členov VR TFTU

prezenčná listina VR TFTU

oponentský posudok prof. Andrej Démuth

oponentský posudok doc. Andrea Blaščíková

oponentsky posudok doc. Pavol Sucharek

návrh habilitačnej komisie

rozhodnutie VR TFTU

rozhodnutie o udelení titulu docent

 

Mgr. Marián Ambrózy, PhD. (udelenie titulu: 20.11.2020) 

profesijný životopis

habilitačná komisia

zoznam členov VR TFTU

prezenčná listina VR TFTU

oponentský posudok doc. PhLic. Ľuboš Rojka SJ, PhD 

oponentský posudok PhDr. Ján Dubnička, CSc.  

oponentský posudok prof. Silvia Gáliková, PhD. 

návrh habilitačnej komisie

rozhodnutie VR TFTU

rozhodnutie o udelení titulu docent 

 

Dr.theol. Jozef Žuffa (udelenie titulu: 20.6.2019) 

profesijný životopis

habilitačná komisia

zoznam členov VR TFTU

prezenčná listina VR TFTU

oponentský posudok doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD. 

oponentský posudok prof. dr. hab. Tomasz Wielebski 

oponentský posudok  prof. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD. 

návrh habilitačnej komisie

rozhodnutie VR TFTU

rozhodnutie o udelení titulu docent 

 

Mgr. Ján Hrkút, PhD. 

profesijný životopis

habilitačná komisia

zoznam členov VR TFTU

prezenčná listina VR TFTU

oponentský posudok doc. Martin Vašek, PhD.

oponentský posudok prof. PhLic. Ing. Ľuboš Rojka, PhD.

oponentský posudok prof. Dr. phil fac. theol. Peter Volek

návrh habilitačnej komisie

rozdhonutie VR TFTU