Skočiť na hlavný obsah
Anonymous
28.02.2024

Medzinárodná vedecká konferencia

Na fakulte sa konala dňa 28. februára konferencia na tému Laicita v kultúrnych súvislostiach : stredoeurópska a uruguajská skúsenosť.
Záštitu nad podujatím prevzal prof. ThLic. Miloš Lichner SJ, D.Th., poverený výkonom funkcie rektora Trnavskej univerzity v Trnave.

 

PROGRAM

Otvorenie / 9:00 – 9:15

prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. / dekan Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

PhDr. Radovan Čikeš, PhD. / riaditeľ cirkevného odboru Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Plenárny blok / 9:15 – 11:15

prof. Dr. Néstor Da Costa / sociológ / Universidad Católica del Uruguay / The Uruguayan Experience of Laicity

doc. PhDr. Ondrej Štefaňak, PhD. / sociológ / Univerzita Konštantína Filozofa V Nitre / Metamorfózy religiozity Slovákov na pozadí kooperatívneho modelu laicity v strednej Európe

Rabín Michail Kapustin / rabín / Zväz židovských náboženských obcí / Židovská obec na Slovensku v súčasnosti

prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. / právnik / Trnavská univerzita v Trnave / Pohľad na súčasné otázky bilaterálnej zmluvnej úpravy vzťahov medzi štátom a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami so zameraním na možnú budúcu úpravu ochrany svedomia v SR

Prestávka / 11:15 – 11:30

Panelový blok / 11:30 – 12:30

Moderuje Mgr. Jaroslav Barborák / novinár

PhDr. Radovan Čikeš, PhD. / riaditeľ cirkevného odboru Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

ThLic. Petr Šimůnek / vedoucí samostatného oddělení církví a náboženských společností Ministerstva kultury České republiky

Ukončenie konferencie / 12:30