Skočiť na hlavný obsah

Meno a Priezvisko

Mária Nemčíková, MSc. PhD.

E-mail

Maria.nemcikova [at] truni.sk

Vzdelanie

 

 

 

 

2021- trvá Akreditovaný kurz Master counseling -, ASPIC                                                                         

Verona, Taliansko.

2020 Kurz “Microcounseling”, ASPIC, Verona, Taliansko                                                                                                                                                                           

2020 Certifikát “Introduzione al counseling”, ASPIC, Verona, Taliansko                                                                  

2014- trvá Špecializačné štúdium v odbore “Klinická psychológia”, SZÚ, Bratislava                                             

 

2010-2015 PhD. Sociálna Psychológia a psychológia práce, KP FF TU, Slovensko                                                

- Dizertačná práca: Nezištnosť ako motivačný činiteľ v dobrovoľníckej činnosti podporujúci kvantitatívny a kvalitívny rozvoj dobrovoľníctva

 

2009-2010 MSc. Psychológia a závislosť, London Metropolitan University, Veľká Británia                                

-  Diplomová praća: Obvyklé podporujúce a zastavujúce factory fajčenia  v rôznych štádiách zmeny fajčiarskych návykoch

 

2006-2009 BSc. Psychológia, London Metropolitan University, Veľká Británia                                                     

- Bakalárska práca: Úzkosť a jej psychologická, fyziologická a noetická  dimenzia

2009 Certifikát “Smoking cessation” supervisor Typ B, Londýn                                                                                 

2006 Certifikát zo semináru „Cognitive Behaviour Therapy

for Psychiatric Problems“, Capio Nightingale, Londýn                                                                                                  

2004 Certifikát talianskeho jazyka “CILS” Universitá di Siena, Taliansko  

                                                               

Vedecká · projektová · pedagogická a iná odborná činnosť

 

2021-2024 KEGA: Spoluriešiteľ. Dištančný modul vzdelávania v oblasti pastorálneho counselingu.

Projekt č. 006TTU-4/2021.KEGA, vedúci projektu: Doc. PhDr. Mária Šmidová, PhD.                    

2020- trvá Koordinátor praxí pre katedru Sociálnej práce so zameraním na rodinu, TFTU, TRUNI                                         

 

2016- trvá Vysokoškolský pedagagóg, externe, Bratislava, TFTU, TRUNI                                                                                               

 

2014-2016 Nový model efektívnych študentských praxí s využitím sprevádzania (counselling)

v rodinách so špecifickými sociálnymi problémami, KEGA č. 010TTU-4/2014,

vedúci projektu: Doc. PhDr. Mária Šmidová, PhD.                                                                                                

 

2010- Psychológ, Nemocnica u Milosrdných Bratov, Slovakia                                                                                   

 

2008-2009 Asistent v rodine, Resources for Autism, London, UK                                                                                               

2008-2009 Pracovná stáž, Konzulárne oddelenie SR, Londýn, UK                  

                                                            

Najvýznamnejšie publikácie

 

 

ACB Metódy sociálnej práce 1. Šmidová, Mária, Nemčíková, Mária ; Slezáková, Katarína; Marková, Janka [Recenzent] ; Dávideková, Mária [Recenzent]. – 1. vyd. – Trnava (Slovensko) : Vydavateľstvo Dobrá kniha, 2020. ISBN 978-80-8191-263-4.

ADN Nemčíková, M. 2013. Selfless action and motivation to volunteer . In: In: Studia doctoralia Tyrnaviensia 2013 . 1. vyd.]. - ISSN 2299-9027. - S. 169-179.

AAA La famiglia con un bambino disabile : problematiche, interventi, soluzioni. Mária Šmidová, Krzysztof Trębski, Mária Nemčíková ; [recensione scientifica/vedeckí recenzenti: Arnaldo Pangrazzi, Ladislav Csontos]. - 1. vyd. - Beau Bassin : Edizioni Accademiche Italiane is a trademark of International

Book Market Service, 2020. (San´t Antonio). ISBN 978-613-8-39379-5.

ADN Qualitative research focused on the application of counseling in Slovakia on selected helping professions/ Mária Šmidová, Mária Nemčíková, Katarína Slezáková; Volume 15 | Number 2 | OCTOBER 2021 | ISSN: 2453-7160 | (online) ISSN: 1337-7515. WOS.

Členstvo v komisiách

 

 

 

-

Jazykové znalosti

 

 

 

Slovensky – materský jazyk,

Anglicky- expert

Taliansky- expert

Francúzsky- začiatočník

Latinsky- pasívne