Skočiť na hlavný obsah

Marián Cipár

Meno a Priezvisko

Marián Cipár

E-mail

marian.cipar [at] truni.sk

Vzdelanie

 

 

 

 

Mgr. - odbor pedagogika: matematika, geografia, rozšírená aprobácia – katechetika (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)

PaedDr. – odbor etická výchova

PhD. – odbor pedagogika (Trnavská univerzita)

Vedecká · projektová · pedagogická a iná odborná činnosť

 

  • Vzdelávanie v oblasti projektového manažmentu, finančného manažmentu a riadenia ľudských zdrojov pre neziskové organizácie (2003 – súčasnosť), tvorba pracovných príručiek, prezentácií a materiálov
  • Externý asistent na Katedre Politológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v oblasti regionálnej politiky (1998 – 2007).
  • Odborný asistent na Katedre Náuky o rodine (Teologická fakulta Trnavskej univerzity) – výuka a vedecká činnosť v oblasti pedagogických disciplín, komunitnej sociálnej práce a projektového manažmentu v sociálnej práci a v oblasti vzdelávania, účasť na ďalšom vzdelávaní dospelých
  • Odborný garant vzdelávacieho programu Projektový manažment pre pedagógov (KPKC, n.o. Levoča)

Najvýznamnejšie publikácie

 

 

  • Cisárovo cisárovi : ekonomické zabezpečenie cirkví a náboženských spoločností / Michaela Moravčíková (50%), Marián Cipár. - 1. vyd. - Bratislava : Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, 2001. - 279 s.
  • Szkice z pedagogiki 20-lecia międzywojennego [Sketches of pedagogy from the interwar period] / Krystyna Ablewicz, Marián Cipár, Dominika Jagielska, Janina Kostkiewicz ; [recenzenti: Milan Krankus, Dariusz Stępkowski]. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2015. - 196 s
  • Religiozita na Slovensku. - 2 / Michaela Moravčíková (50%), Marián Cipár. - 1. vyd. - Bratislava : Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, 2003. - 110 s. - ISBN 80-89096-05-0. 

Členstvo v komisiách

 

 

 

 

Jazykové znalosti

 

 

 

nemecký jazyk

  VUPCH