Skočiť na hlavný obsah

Meno a Priezvisko

Andrej Filipek

E-mail

andrej.filipek [at] truni.sk

Vzdelanie

2003 –  Doc. – Teologická fakulta TU, Bratislava

1997 – ThDr. – UKSW, Warszawa

1997 – ThLic. –  UKSW, Warszawa

1992  – Mgr. – Mgr. – UKSW, Warszawa

Vedecká · projektová · pedagogická a iná odborná činnosť

(VEGA, KEGA, APVV...)

Najvýznamnejšie publikácie

Tradition in the Church and for the Church

Cez symbolickú reč liturgických znakov bližšie ku Kristovi

Sväté Písmo a Tradícia

Ježiš Kristus – Počiatok, Plnosť  a Zavŕšenie všetkého

Eucharistia 

Členstvo v komisiách

 

Jazykové znalosti

Aktívne: poľsky,

Pasívne: anglicky, nemecky, chorvátsky.

  VUPCH