Skočiť na hlavný obsah

Meno a Priezvisko

Miloš Lichner

E-mail

milos.lichner [at] truni.sk

Vzdelanie

2012 Doktorát, Centre Sevres, Pariž, Francúzsko

2015 Habilitácia, Trnavská univerzita

2019 Profesúra, Trnavská univerzita

Vedecká · projektová · pedagogická a iná odborná činnosť

2011 – TFTU vyučujúci

2011-2019 – Dekan TFTU

2019 – súčasnosť – Prorektor TU

Vedúci projektu APVV17-0001

Vedúci projektu VEGA 1/0688/18: Ošetrovateľská dimenzia pastoračnej charizmy Kongregácie

milosrdných sestier Svätého Kríža na Slovensku v prvej polovici 20. storočia

Vedúci projektu: eschatologická spiritualita v diele kardinála Tomáša Špidlíka SJ so zameraním na

vplyv vybraných duchovných autorov kresťanského Východu. Medzinárodný projekt finančne

podporený a schválený Spoločnosťou Ježišovou v Čechách

Vedúci projektu: činnosť a prínos Kongregácie Milosrdných sestier Svätého Kríža v ošetrovateľskom

vzdelávaní - koncepčné a metodologické prístupy v historickom výskume. Medzinárodný projekt

finančne podporený a schválený Spoločnosťou Ježišovou v Čechách

Najvýznamnejšie publikácie

ADM001  Miloš Lichner : Povaha a riziká fundamentalizmu = The Nature and Risks of Fundamentalism.
In: : Studia theologica. - ISSN 1212-8570. - Roč. 15, č. 1 (2013), s. 135-156.
WOS

ADN001  Miloš Lichner : Post-chalcedonian soteriological christology of pope leo the great in the context of contemporary theological-cultural discourses.
In: : Acta Missiologica. - ISSN 1337-7515. - Vol. 12, no. 2 (2018), p. 74-89.
WOS.

ADN002  Miloš Lichner : Pre-Chalcedonian soteriologic Christology of pope Leo the Great in the context of period theological and cultural discourses.
In: : Slavica Slovaca. - ISSN 0037-6787. - Vol. 53, no. 1 (2018), p. 3-19.
SCOPUS

ADN003  Miloš Lichner : Theology of the laity according to St. Leo the Great and St. Gregory the Great as a part of the dialogical perception of the role of the laity in the contemporary church.
In: : Acta Missiologica. - ISSN 1337-7515. - Vol. 13, no. 2 (2019), p. 51-61.
WOS.

AAB001  Miloš Lichner : Kontextuálny pohľad na sviatosť krstu v sermones svätého Augustína ; [vedeckí recenzenti: Anton Adam, Józef Kulisz, Henryk Pietras]. - 1. vyd. - Trnava : Dobrá kniha, 2015. - 203 s., [17,00 AH]. - (Dialógy). - ISBN 978-80-7141-923-5.

AAA001  Miloš Lichner : Vers une ecclésiologie de la : recherche sur Saint Augustin ; [récension scientifique: Józef Kulisz, Zbigniew Kubacki, Jakab Várnai]. - [1. vyd.]. - Budapešť : L ́Harmattan Kiadó, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Föiskola, 2014. - 419 s., [22,54 AH]. - (Sensus fidei fidelium, 4). - ISBN 978-963-236-934-1. - ISSN 2063-0859.

Miloš Lichner : Prvý vatikánsky koncil (1869 - 1870) v kontexte histórie a teológie Katolíckej cirkvi : preklad koncilových dokumentov, Sylabu omylov a úvodná monografická štúdia ; [vedeckí recenzenti: Peter Zubko, Ladislav Csontos, Jozef Kyselica, Katarína Karabová]. - 1. vyd. - Trnava : Dobrá kniha, 2021. - 184 s. - ISBN 978-80-8191-296-2.

Členstvo v komisiách

 2017-2019: Viceprezident Európskej spoločnosti pre katolícku teológiu

2019-2021: Prezident Európskej spoločnosti pre katolícku teológiu

Jazykové znalosti

francúzština, angličtina, španielčina, latinčina,

  VUPCH
  VTC