Skočiť na hlavný obsah

Meno a Priezvisko

Igor Kráľ

E-mail

kral.igor [at] gmail.com

Vzdelanie

Mgr. Prirodovedecká fakulta UK, BA

ThLic. Pápežský inštitút Teresianum, ITA

Mgr., PhD. Teologická Fakulta TU

Vedecká · projektová · pedagogická a iná odborná činnosť

(VEGA, KEGA, APVV...)

Najvýznamnejšie publikácie

AAB Teologické fundamenty a forma misionárskeho života Spoločnosti Božieho slova [elektronický zdroj] : monografia / Igor Kráľ ; [recenzenti: Peter Zubko, Jana Moricová, Miloš Lichner]. - 1. vyd. - Trnava : Dobrá kniha, 2019. - CD ROM, 93 s. ; [7,22 AH]. - ISBN 978-80-8191-212-2.

ADN The element of dialogue present in evangelization - evangelization of young people ; research on views of the catholic youth on evangelization, their personal experience and engagement in the area of evangelization / Igor Kráľ. In: Acta Missiologica. - ISSN 1337-7515. - Vol. 13, no. 2 (2019), p. 107-125.

ADN The topic of sin in selected views of Paul the apostle and the opening of a discussion within specific demonstrations of the loss of the sense of sin / Ján Mašán et al.

In: Acta Missiologica. - ISSN 1337-7515. - Vol. 13, no. 2 (2019), p. 148-158.

ADE With Arnold Janssen in the school of the cross : experience of the cross in the service of others / Igor Kráľ. In: Verbum SVD. - ISSN 0042-3696. - Vol. 58, no. 2-3 (2017), s. 222-248.

Členstvo v komisiách

 

Jazykové znalosti

Angličtina

Taliančina

  VUPCH