Skočiť na hlavný obsah

Mgr. Martin Šebo SJ, STD.

Meno a Priezvisko

Martin Šebo

E-mail

martin.sebo [at] truni.sk

Vzdelanie

I. II. stupeň – Teologická fakulta Trnavskej univerzity (odbor katolícka teológia, Mgr.)

III. stupeň

School of Theology and Ministry – Boston College (licenciáte štúdium – systematická teológia, ThLic)

Jesuit School of Theology – Santa Clara University (doktorandské štúdium – systematická teológia, S.T.D.)

Vedecká · projektová · pedagogická a iná odborná činnosť

(VEGA, KEGA, APVV...)

Najvýznamnejšie publikácie

Nihilism in Tension – A Theology of Kenosis as a Response to Some Nihilistic Inclinations in the Context of Contemporary Slovakia, Boca Raton, 2017

Členstvo v komisiách

Bakalárske štátnice – člen komisie (2019-2021)

Jazykové znalosti

Anglicky – aktívne, Španielsky - aktívne

  VUPCH