Skočiť na hlavný obsah

doc. Jozef Žuffa, PhD.

 

doc. Jozef Žuffa, PhD.

E-mail

jozef.zuffa [at] truni.sk

Vzdelanie

 

 

 

Ďalšie vzdelávanie

2019: Teologická fakulta Trnavskej univerzity (titul: doc.)

2003 - 2007:  Universität Wien, pastorálna teológia, téma dizertačnej práce:  „Nové výzvy pre manažment charitatívnych organizácií“ (doktorandské štúdium, titul: Dr. theol.)

1996 - 2003: Univerzita Komenského v Bratislave, Teologická fakulta Spišské Podhradie (magisterské štúdium, titul: Mgr.)

2004 – 2006: Universität Wien, Universität München : „Ausbildung zum Trainer und Berater“, Certifikát: Führungstraining, Organisationsberatung

2007: Londýn UK, mesačný jazykový pobyt

2008: Malta, mesačný jazykový pobyt

Vedecká · projektová · pedagogická a iná odborná činnosť

APVV-15-0189 Ladislav Csontos, Vybrané faktory pro-rodinnej stratégie a podpora stabilnej rodiny v multikulturálnom prostredí, spoluriešiteľ.

 

Najvýznamnejšie publikácie

  AAA - Kairológia v pastorálnej teológii [elektronický zdroj] : [monografia]1. vyd. Warszawa : Rhetos, 2015. CD ROM, 69 s., [3,50 AH]. ISBN 978-83-89781-91-8

  AAB - Managementaspekte der Slowakischen katholischen Caritas [elektronický zdroj] 1. vyd. Trnava : Dobrá kniha, 2013. CD ROM, 178 s., [6,00 AH]. ISBN 978-80-7141-820-7

  ADM - The Christian profile of Caritas in Slovakia from the point of view of its employees / Jozef Žuffa. In: Caritas et veritas. - ISSN 1805-0948. - Vol. 2017, no. 1 (2017), s. 167-172.

  AAB - Empirické a metodologické východiská profamily stratégie / Rastislav Bednárik, Mária Šmidová, Jozef Žuffa ;  1. vyd. Trnava : Dobrá kniha, 2014. 72 s., [4,41 AH]. ISBN 978-80-7141-877-1

  AAB - Vidieť, hodnotiť, konať [elektronický zdroj] : pastoračné plánovanie vo farnostiach : monografia / Jozef Žuffa, Zdeno Pupík ; 1. vyd. Trnava : Dobrá kniha, 2015. CD ROM, [71 s.] ; [3,32 AH].

  ADN - Selected value indicators of Slovak families / Rastislav Bednárik, Jozef Žuffa.
In: Acta Missiologica. ISSN 1337-7515. Vol. 12, no. 2 (2018), p. 90-97.

  ADC - Time as a basic factor of the development of family relationships in Slovakia / Rastislav Bednárik, Ladislav Csontos, Jozef Žuffa. In: Journal for the Study of Religions and Ideologies. - ISSN 1583-0039. - Vol. 19, no. 56 (2020), p. 3-16.

Členstvo v komisiách

Člen redakčnej rady časopisu Caritas et veritas.

Jazykové znalosti

 

 

 

anglicky, nemecky

 

  VUPCH
  VTC