Skočiť na hlavný obsah

ThLic. Marek Heczei, PhD.

 

ThLic. Marek Heczei, PhD.

E-mail

marek.heczei [at] truni.sk

Vzdelanie

1990 – 1999  ZŠ Trebišov

1999 – 2003 Gymnázium Trebišov - všeobecné, zakončené maturitnou skúškou

2004 – 2007 VŠ Pápežská Teologická Fakulta Krakov (Poľsko) – štúdium filozofie

2007 – Uni Würzburg - študijný pobyt v Nemecku

2007 – 2009 VŠ TFTU Bratislava –  titul Bc. v študijnom odbore: filozofia a katolícka teológia

2009 – 2011 VŠ TFTU Bratislava – titul Mgr. v študijnom odbore: katolícka teológia

2011 – 2013 VŠ TFTU Bratislava – titul ThLic. v dokt. študijnom odbore: katolícka teológia

2013 – 2014 VŠ TFTU Bratislava – titul PhD. v dokt. študijnom odbore: katolícka teológia

Vedecká · projektová · pedagogická a iná odborná činnosť

VEGA - Zlom alebo kontinuita? Druhý vatikánsky koncil pre budúcnosť spoločnosti (spoluriešiteľ projektu)

 

Najvýznamnejšie publikácie

  AAA - Koncepcia spoločnej eschatológie u Wolfharta Pannenberga / Marek Heczei ; [editor: Gloria Braunsteiner] ; [vedeckí recenzenti: Anton Adam, Józef Kulisz, Róbert Lapko]. - 1. vyd.
- Warszawa : Rhetos, 2015. - 132 s., [9,34 AH]. - ISBN 978-83-89781-88-8.

  AAB - Povolanie ku svätosti a tajomstvo Cirkvi v konštitúcii Lumen gentium [elektronický zdroj] / Zoltán Fóthy, Marek Heczei, Anna Najarová ; [editorka: Gloria Braunsteiner]; [vedeckí recenzenti: Anton Adam, Ján Ďurica]. - 1. vyd. - Trnava : Dobrá kniha, 2014. - CD ROM, 57 s., [4,11 AH]. - ISBN 978-80-7141-879-5.

  ADN - The topic of sin in selected views of Paul the apostle and the opening of a discussion within specific demonstrations of the loss of the sense of sin / Ján Mašán et al. In: Acta Missiologica. Vol. 13, no. 2 (2019), p. 148-158. ISSN 1337-7515. WOS    

  AED - Úloha politiky a hospodárstva v Gaudium et spes / Marek Heczei.
In: Gaudium et spes pre budúcnosť Cirkvi a spoločnosti. - Trnava : Dobrá kniha, 2016, s. 63-74. ISBN 978-80-8191-016-6.

  AED - Obraz inšpirácie v dogmatickej konštitúcii Dei Verbum / Marek Heczei.
In: Výrazné aspekty konštitúcie Dei Verbum. - Trnava : Dobrá kniha, 2015, s. 23-33. ISBN 978-80-7141-977-8.

   ADF - Exoteológia - ako bude spasený E. T.? / Marek Heczei. In: Viera a život. - ISSN 1335-6771. - Roč. 28, č. 6 (2018), s. 76-87.

  AFC - "Nie je ani Žid, ani Grék, nie je ani otrok, ani slobodný, nie je muž a žena, lebo všetci ste jedno v Kristovi Ježišovi." (Gal 3,28) alebo "Ako muža a ženu ich stvoril" (Gn 1,27) - aké budú atribúty tela v nebi? / Marek Heczei. In: Jednota v mnohosti. - Chomutov : Luboš Marek, 2018, s. 57-65. ISBN 978-80-87127-93-3.

Členstvo v komisiách

Podpredseda akademického senátu TFTU

Člen akademického senátu TU

 

Jazykové znalosti

 

 

 

anglicky, nemecky, poľsky

 

  VUPCH