Skočiť na hlavný obsah

Meno a Priezvisko

ThDr. Mgr. Lucia Hidvéghyová, PhD.

E-mail

Lucia.hidveghyova [at] truni.sk

Vzdelanie

 

 

 

 

Vysokoškolské

Ukončený 3. stupeň štúdia:

TF TU (2006) a Univerzita v Cambridgei (2008)

Ukončený 2. stupeň štúdia na:

FiF UK (1991)  a TI RKCMBF (1998)

Vedecká · projektová · pedagogická a iná odborná činnosť

 

Podieľa sa na tvorbe výstupov v rámci APVV projektu: Žalmy, Komentáre k Starému zákonu.

Zabezpečuje prednášky a semináre v rámci projektu Židovské kultúrne dedičstvo v Bratislave

Pedagogicky pôsobí na TF TU, na PdF TU a na TF Olomouckej UP

Najvýznamnejšie publikácie

 

 

Komentáre k Starému zákonu, autorský podiel na 8 zväzkoch: Genezis, Exodus, Žalmy 26-50, Žalmy 51-75, Žalmy 76-100, Žalmy 101-118, Žalm 119, Žalmy 120-150 (vyd. 2008 - 2021);

Úvodná štúdia, editovanie a preklad dokumentov:
Od Seelisbergu po Jeruzalem a Rím. Dokumenty židovsko-kresťanského dialógu. Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 2018.

   

Jazykové znalosti

angličtina aktívne, hebrejčina, poľština, ruština, pasívne

  VUPCH