Skočiť na hlavný obsah

Meno a Priezvisko

doc. S.S.Lic. Jozef Tiňo, PhD.

E-mail

jozef.tino [at] truni.sk

Vzdelanie

 

 

 

 

Vysokoškolské, 3. stupeň

Vedecká · projektová · pedagogická a iná odborná činnosť

 

APVV-17-0001 Komentár ku Knihe žalmov II a II – spoluriešiteľ

Najvýznamnejšie publikácie

 

 

The Classification of Rewritten Scripture: A Plea for Retaining the Emic Perspective.

In: Journal for the study of Judaism. - ISSN 0047-2212. - Vol. 49, no. 3 (2018), p. 330-349.

WOS

An Elaboration of Some Theological Issues of Second Temple Judaism in Chronicles and Jubilees.

In: : Communio viatorum. - ISSN 0010-3713. - Roč. 59, č. 1 (2017), s. 25-47.

WOS.

"Rewritten Bible“ v kontexte explicitnej a implicitnej formy interpretácie v judaizme Druhého chrámu = The Rewritten Bible in the Context of Explicit and Implicit Forms of Interpretation in Judaism of the Second Temple Period. Some Suggestions for Further Discussion.

In: Studia theologica. - ISSN 1212-8570. - Roč. 21, č. 3 (2019), s. 1-20.

WOS.

A Theocratic Perspective in Chronicles. In: Peter Juhás, Róbert Lapko, Reinhard Müller  eds.: Theokratie : Exegetische Und Wirkungsgeschichtliche Ansatze. Berlin/Boston: DeGruyter, 2021. p. 101-113. ISBN 3110685841    

Vnútrobiblická reinterpretácia základných pilierov neskoršej židovsko-kresťanskej tradície : Komentár k Ž 104-106 : monografia / Jozef Tiňo ; [Recenzenti: Róbert Lapko, Jozef Jančovič]. - Číslo projektu: GR-00523B. - 1. vyd. - Bratislava : Teologická fakulta Trnavskej univerzity, 2021. - 61 s. ; [4,15 AH]. - ISBN 978-80-568-0404-9.

Členstvo v komisiách

 

 

 

Hlavný editor odborného recenzovaného časopisu: Teologický časopis

Člen edičnej rady odborného recenzovaného recenzovaného časopisu: Studia Biblica Slovaca

Jazykové znalosti

 

 

 

Angličtina

Nemčina

Taliančina

 

VUPCH

VTC