Skočiť na hlavný obsah

doc. Ing. MA Bohdan Hroboň, PhD.

Meno a Priezvisko

doc. Ing. MA Bohdan Hroboň, PhD.

E-mail

bhrobon [at] gmail.com

Vzdelanie

 

 

 

 

1986-1991:Technická univerzita Košice , Ing., Výpočtová technika a informatika

1996-1998: Wheaton Graduate School, IL, USA, MA (Mgr.), Biblické vedy

2003-2006: University of Oxford, Oxford, UK, DPhil (PhD.), Orientalistika

2014: Trnavská univerzita v Trnave, doc., Katolícka teológia

Vedecká · projektová · pedagogická a iná odborná činnosť

APVV-17-0001 „Komentár ku Knihe žalmov II a III“       

VEGA 18-2018-00 Malí proroci                                                      

VEGA 1/0641/17 Biblia v interkonfesionalnom a kulturnom kontexte na Slovensku                                                                     

GA ČR 18-01995S/P401 “Cult and Politics in ‘Proto-Isaianic’ Tradition. Divergence and convergence of Hebrew and Greek versions”                                           

Najvýznamnejšie publikácie

AAA Ethical dimension of cult in the book of Isaiah. Berlin/New York : Walter de Gruyter, 2010        

AAA Message of Isaiah 1–27 Then and Now. Olomouc : Palacký University Olomouc, 2021    

AAB Exodus; Jozef Tiňo ed.; Trnava: Dobrá kniha, 2013

AAB Žalmy 51-75 Bohdan Hroboň ed.; Trnava : Dobrá kniha, 2017

ADC Shaping up the Form of the Tabernacle. In: Vetus Testamentum. Vol. 63, no. 4 (2013) 

ADM  Be useful to your neighbor who is like you": Exegesis and alternative translation of lev 19:18b In: Communio viatorum 59 (2017)

AEC Religion and Ethics in Isaiah. In: The Cambridge Companion to the Hebrew Bible and Ethics. Cambridge: Cambridge university press, 2021                                                                                       

Členstvo v komisiách

Člen akademického senátu TFTU

Jazykové znalosti

 

 

 

Angličtina – aktívne aj pasívne

Nemčina – aktívne aj pasívne

Ruština– aktívne aj pasívne

Biblická Hebrejčina – pasívne

Biblická Gréčtina – pasívne

  VUPCH