Skočiť na hlavný obsah

Meno a Priezvisko

ThDr. Marek Vaňuš, PhD.

E-mail

marek.vanus [at] truni.sk

Vzdelanie

 

 

 

 

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa – Pontificia Universita Gregoriana, Rím

Vedecká · projektová · pedagogická a iná odborná činnosť

 

(VEGA, KEGA, APVV...)

Aktuálne účasť na APVV Komentár k Evanjeliu podľa Jána

Najvýznamnejšie publikácie

 

 

VAŇUŠ, M., La Presenza di Dio tra gli uomini. La tradizione della «shekinah» in Neofiti e in Matteo. TG.T 214. Roma 2015.

VAŇUŠ, M., «“Dov’è Dio-con-noi?” Verso una lettura pragmatica del cammino dei magi (Mt 2,1-12)», in: GUIDI, M. – ZENI, S., ed., NumeriSecondi. Il volto di Dio attraverso il volto dei piccoli. Scritti in onore del prof. don Massimo Grilli in occasione del suo 70° compleanno. Analecta Biblica - Studia 11. Roma 2018, 225-237. [príspevok v zborníku]

Členstvo v komisiách

 

 

 

 

Jazykové znalosti

 

 

 

taliančina, angličtina (aktívne)

španielčina, nemčina (pasívne)

  VUPCH