Skočiť na hlavný obsah

Meno a Priezvisko

Mgr. Helena Panczová, PhD.

E-mail

helena.panczova [at] truni.sk

Vzdelanie

 

 

 

 

1993 – 1998 Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava (Mgr.  Klasická filológia – História)

1998 – 2001 Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava (PhD. Klasické jazyky)

Vedecká · projektová · pedagogická a iná odborná činnosť

 

1998 – 2015, 2017 – súčasnosť Trnavská univerzita, Teologická fakulta, Katedra biblických a historických vied (vyučovanie latinčiny, biblickej gréčtiny)

2011 – 2012 Helsinki University, Faculty of Theology

2015 – 2017 Pontifical Biblical Institute , Rome

projekt VEGA 1/3595/06 (2006 – 2008) Staroveká kresťanská knižnica

projekt Renovabis SK022739 (2018) Latin for Theologians (Vysokoškolská učebnica latinčiny pre teológov)

Najvýznamnejšie publikácie

 

 

AAB5 Preklad z biblickej gréčtiny do slovenčiny : problémy, riešenia a perspektívy / Helena Panczová ; [recenzovali: Pavol Farkaš, Daniel Škoviera]. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - 142 s. - (Studia Biblica Slovaca - Supplementum ; 2). - ISBN 978-80-223-4596-5.

BDA1 ará, aráomai=ἀρά, ἀράομαι / Helena Panczová.
In: Historical and theological lexicon of the Septuagint = Historisches und theologisches Lexikon der Septuaginta / edited by Eberhard Bons. - Tübingen : Mohr Siebeck, 2020. - ISBN 978-3-16-150747-2. - S. 1090-1108.

AFC1 The bridegroom descended to his garden and the garden blossomed again: images of the incarnation in the homilies on the song of songs by Gregory of Nyssa / Helena Panczová.
In: Gregory of Nyssa: In Canticum Canticorum : analytical and supporting studies : Proceedings of the 13th International Colloquium on Gregory of Nyssa (Rome, 17-20 September 2014) / Edited by Giulio Maspero, Miguel Brugarolas, Ilaria Vigorelli. - Leiden / Boston : Brill, 2018. - ISBN 978-90-04-38144-5. - S. 485-497.

ACB2 Latinčina : vysokoškolská učebnica. - 1. diel / Helena Panczová ; Daniel Škoviera, Erika Brodňanská, Róbert Horka. - 1. vyd. - Bratislava : Lingea, 2019. - 288 s. - ISBN 978-80-8145-207-9.

ACB3 Latinčina : vysokoškolská učebnica. - 2. diel / Helena Panczová ; Daniel Škoviera, Erika Brodňanská, Róbert Horka. - 1. vyd. - Bratislava : Lingea, 2019. - 220 s. - ISBN 978-80-8145-208-6.

AAB3 Žalmy 76-100 / Peter Dubovský a kol. ; [editor Bohdan Hroboň, Marcela Andoková] ; [recenzenti: Adrian Kacian, Miloš Lichner]. - [1. vyd.]. - Trnava : Dobrá kniha, 2018. - 659 s. - (Komentáre k Starému zákonu ; 6. zväzok). - ISBN 978-80-8191-135-4.

BAB1 Grécko-slovenský slovník : od Homéra po kresťanských autorov / Helena Panczová ; [recenzenti: Daniel Škoviera, Jana Grusková]. - 1. vyd. - Bratislava : Lingea, 2012. - 1327 s.

Členstvo v komisiách

 

 

 

Edičná rada Studia Biblica Slovaca od r. 2019

Ocenenia

Ocenenia pre Grécko-slovenský slovník

Na 20-tom ročníku súťaže “Slovník roka” organizovanou Českou a Slovenskou jednotou tlmočníkov a prekladateľov – 2. cena v hlavnej kategórii “Slovník roku 2013” a 2. cena v kategórii “Prekladový slovník”;

V súťaži “Naj jazykový produkt 2013”, organizovanou portálom www.jazykovevzdelavanie.sk – 1. cena v kategórii “Jazykový slovník” a 1. cena v kategórii “Top Produkt 2013” (udeľovaná na základe hlasov používateľov);

“Cena Mateja Bela 2013”, ktorú udeľuje Literárny fond – v kategórii “Lexikografické práce a práce v oblasti teórie, histórie a kritiky prekladu a komparatívnej lexikológie”.

Biblistika

“Cena Jozefa Búdu” za roky 2015 – 2016 (udeľuje redakčná rada Studia Biblica Slovaca) “za vedeckú, akademickú a publikačnú činnosť v oblasti biblickej gréčtiny, ktorou vo významnej miere prispela k rozvoju biblických vied na Slovensku a k šíreniu dobrého mena slovenskej vedeckej obce v zahraničí”

Jazykové znalosti

 

 

 

angličtina, nemčina, taliančina

  VUPCH