Skočiť na hlavný obsah
Anonymous
10.04.2024

Zasadnutie akademickej obce

V stredu 10. apríla bolo v aule fakulty zasadnutie akademickej obce Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Na podujatie, ktoré zvolali dekan fakulty, predseda akademického senátu a zástupca Veľkého kancelára boli pozvaní všetci zamestnanci a študenti fakulty k oboznámeniu sa s aktuálnymi plánmi a návrhmi na zlepšenie jej činnosti. Taktiež bol vytvorený priestor pre neformálne rozhovory - "káva za názor" s vedením fakulty, ako aj s pátrom provinciálom.