Skočiť na hlavný obsah
Anonymous
27.10.2023

Counseling ako výzva pre pastorálnu teológiu

Medzinárodná konferencia vytvorila 27. októbra na teologickej fakulte priestor pre odborníkov z USA, Talianska, Poľska a Slovenska, ktorí prednášali a diskutovali na tému  "Counseling ako výzva pre pastorálnu teológiu". Hlavným spíkrom bol W. Bryce Hagedorn z University of Central Florida, ktorý tam pôsobí v oblasti "counselor education".

 

Zdroj: TV Lux

 

Zdroj: Rádio Lumen
 
 

Zdroj: facebook.com/teologickafakulta

 

Študentov učím, ako môžu odovzdať vieru... - rozhovor s prof. Bryce Hagedornom pre portál nm.sk
 
Nie každý potrebuje psychológa, ale každý potrebuje counselora - rozhovor s prof. Hagedornom pre univerzitný web truni.sk
 
Pomoc ľuďom v krízach stredného veku - rozhovor na Rádiu Lumen
 
 

Program konferencie

9.00 prof. Marek Šmid, dekan fakulty, prof. Mária Šmidová, garantka študijného odboru counseling: otvorenenie konferencie

9. 30 – 10.30 W. Bryce Hagedorn, PhD.: Využitie metódy “Motivational Interviewing” na sprevádzanie pri duchovných dilemách

10.30 - 11.00 diskusia

11.00 – 12.00 prestávka

11.30 – 12.00 Rodinné centrá MPSVaR

12.00 – 13.30 Milan Urbančok SDB, PhD.: Možnosti pastorálneho counselingu pri sprevádzaní mladých ľudí
Renáta Jamborová, PhD., Mgr. Marta Andraščíková: Realita dneška ako výzva pre pastorálny counseling na Slovensku
Martin Šarkan, PhD.: Filozofické východiská nedirektívneho prístupu
Mária Nemčíková, MSc., PhD. – Model výučby counselingu na Slovensku
doc. Jozef Mlynski - Spolupráca pri vytváraní counselingu ako profesie - on line

13.45 - 14.00 diskusia 

14,30 – 15.30 Patrizia Aldrovandi, Elisabetta Pierotti, Martina Cristalli - Možné využitie counselingu v Taliansku

15.30 – 16,00 závery z konferencie – prof. PhDr. Mária Šmidová, PhD., Mgr. Martin Šarkan, PhD.

 

Program (pdf) - SK / EN

 

Konferencia bola organizovaná v rámci projektu KEGA č. 006TTU4/2021: Dištančný modul vzdelávania v oblasti pastorálneho counselingu.

Rozvoj counselingu - profesionálneho sprevádzania ľudí v záťažových situáciách je výsledkom medzinárodnej spolupráce medzi odborníkmi v oblasti sociálnej práce a pastorálnej teológie. Reflektoval potrebu posilnenia odborných zručností študentov odboru sociálna práca a odboru katolícka teológia, ich profesných kompetencií a uplatniteľnosti v praxi po absolvovaní štúdia. Základom procesu sprevádzania je budovanie pomáhajúceho vzťahu, ktorý je nedirektívny, založený na dôvere a rešpekte. Základnou technikou counselingu je aktívne počúvanie. 

Counseling je možné študovať na našej fakulte od akademického roku 2022/23. Viac o študijnom programe...

 

foto: Barbora Likavská