Skočiť na hlavný obsah
Anonymous
26.03.2024

Deň učiteľov 2024: Cena Martina Palkoviča pre prof. Ladislava Csontosa SJ

Deň učiteľov si na Trnavskej univerzite pripomíname odovzdaním Ceny Martina Palkoviča výnimočným pedagógom. Ocenenie si v utorok 26. marca prevzalo od povereného rektora prof. Miloša Lichnera, SJ päť ocenených. 

Ocenení pedagógovia: doc. Mgr. Ingrid Halászová PhD.z Filozofickej fakulty, PhDr. Alena Uríčková PhD. z Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce, prof. PhDr. Oľga Zápotočná CSc. z Pedagogickej fakulty, doc. JUDr. Eva Szabová PhD. z Právnickej fakulty a prof. RNDr. ThDr. Ladislav Csontos PhD. z Teologickej fakulty.

Prof. Csontos SJ patrí k najdlhšie pôsobiacim pedagógom na našej fakulte. Už počas komunistického režimu tajne pôsobil ako vyučujúci filozofie a teológie na Inštitúte svätého Alojza Spoločnosti Ježišovej. Od znovuobnovenia verejnej činnosti Inštitútu sv. Alojza vytváral koncepciu jeho pôsobenia a rozvoja a napomáhal jeho transformáciu na Teologickú fakultu Trnavskej univerzity. Aktívne pôsobil od vzniku Teologickej fakulty TU v roku 1997 do roku 2003 ako jej dekan a od roku 2003 do roku 2011 ako prodekan Teologickej fakulty TU. Od roku 2012 do roku 2016 pôsobil na Trnavskej univerzite ako prorektor pre vedu a výskum. Je členom viacerých vedeckých rád a redakčných rád časopisov.

Príhovor rektora prof. Miloša Lichnera SJ, ktorý zaznel pri odovzdávaní cien, je na univerzitnej stránke.