Skočiť na hlavný obsah
Anonymous
06.03.2024

Začiatok marca bol na fakulte intenzívny. Ďakujeme

Prvé marcové dni sme mali rušné. V priebehu týždňa prebiehali tri podujatia pre odbornú a laickú verejnosť.
Začali sme v stredu, 28. februára, medzinárodnou konferenciou "Laicita v kultúrnych súvislostiach: stredoeurópska a uruguajská skúsenosť." Konferenciu sme spoluorganizovali s Pedagogickou fakultou TU.
Vo štvrtok sme pokračovali v trojdňových simulovaných súdnych sporoch z medzinárodného práva. Európske kolo JESSUPu bolo spoluorganizované s Právnickou fakultou TU.
Štafetu akcií zavŕšila utorková prezentácia dvoch publikácií, spoluorganizovaná Ústavom pamäti národa.
Marek Šmid, dekan fakulty, hodnotí uplynulý týždeň: „Všetky tri významné podujatia boli usporiadané v krátkom časovom intervale a počas výučbového obdobia. Z toho vyplývala veľká náročnosť pre dobrú koordináciu miestností a personálnych kapacít. Chcem poďakovať kolegyniam a kolegom za ich angažovanosť a flexibilitu pri organizácii uplynulých dní.“