Skočiť na hlavný obsah
jozef.zuffa
02.09.2020

Medzinárodná konferencia - POMOC STABILITE RODINY

Medzinárodná vedecká konferenciu bola organizovaná 24.9.2020 na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v spolupráci s Fakultou štúdií o rodine UKSW vo Varšave ako záverečný výstup z projektu APVV 15–0189 „Vybrané faktory pro-rodinnej stratégie a podpora stabilnej rodiny v multikulturálnom prostredí“. Zároveń bola vysielaná aj pre online účastníkov.

 

Záznamy hlavných prednášok:

Mons. Cyril Vasiľ: Otvorenie konferencie

Prof. Carlo Rocchetta: Od teológie k pastoračnej starostlivosti o rodinu (preložená prezentácia, prepis prednášky v slovenčine)

Prof. Jaroslav Maxmilián Kašparů: Choroby současné rodiny (nezúčastnil sa osobne, zaslaná prednáška)

Prof. Wladyslaw Majkowski: Stratégia pomoci rodine v sociálnej politike Poľska

doc. Rastislav Bednárik: Vízia finančnej podpory rodiny s deťmi

doc. Jozef Mlynski: Stratégia pomoci rodine v lokálnej politike územných samospráv

Prof. Mária Šmidová: Rodina a výzva pre sprevádzanie

Prof. Mieczyslaw Ozorowski: Stratégia pomoci rodine v Cirkvi