Skočiť na hlavný obsah
Anonymous
27.03.2023

Otvorené prednášky pre verejnosť

Voľba školy a podávanie prihlášky - rozhodnutie, ktoré čaká aj tento rok mnohé študentky a študentov.

 

Nielen pre potenciálnych uchádzačov o štúdium teologická fakulta ponúka možnosť zažiť atmosféru na univerzite, zúčastniť sa prednášok, či zapojiť sa do diskusie s pedagógmi a študentmi.

Návštevníci si 27. marca môžu vybrať z viacerých predmetov a osobne sa zúčastniť výučby.

 

Študijný program Základy kresťanskej filozofie a katolíckej teológie:

8:35 – 9:20:  Antropológia (prof. Csontos, SJ)

14:15 – 15:50: Biblické sviatky (Dr. Hidvéghyová)

 

Študijný program Counseling:

8:35 – 11:05: Základy manažmentu v sociálnych službách (Doc. Žuffa)

15:05 – 17:00: Counseling s rodinami v záťažových situáciách (Dr. Nemčíková, Doc. Trebski)

 

Od 11:00 do 14:00 budú mať návštevníci v prípade záujmu možnosť individuálnej konzultácie s prof. Šmidovou, prodekankou pre vonkajšie vzťahy.

O 17:00 budú mať záujemci možnosť zúčastniť sa na odbornej prednáške pozvaného hosťa prof. Petra Dubovského SJ: Biblické korene ekologickej krízy. 

Uchádzači o štúdium si môžu podať prihlášku do konca marca. Viac informácií k prijímacím konaniam...

Viac informácií k ponúkaným študijným programom...