Skočiť na hlavný obsah

Prijímacie konanie 2023/2024

Základné informácie

Termín odovzdania prihlášok na bakalárske štúdium v AR 2023/2024 je predĺžený do 10.6.2023

Termín odovzdania prihlášok na magisterské štúdium v AR 2023/2024 je predĺžený do 10.6.2023

Informácie o Prijímacom konaní na bakalársky stupeň 2023/2024

Informácie o Prijimacom Konaní na magisterský stupeň 2023/2024

V prijímacom konaní odporúčame najskôr zaregistrovať elektronickú prihlášku (eP) a po kompletnom vyplnení eP vytlačiť a podpísanú doručiť spolu s dokladmi uvedenými v "Informáciách o Prijimacom Konaní" na dekanát TF TU.

Výhoda ePrihlášky je prístup do akademického informačného systému, v ktorom si uchádzač(ka) môže sledovať stav svojej prihlášky počas celého cyklu prijímacieho konania.

Vstup: cez ľubovoľný internetový prehliadač (browser) odporúčame Firefox. V prehliadači povoľ cookies, okná, Java script. Pri Firefox 3.x; IE 7.x pridaj výnimku pre certifikát na tejto stránke. Pri prvom otvorení stránky MAIS browser vypíše: Zabezpečené pripojenie zlyhalo. Dole treba odkliknúť; potom: Pridať výnimku -- Získať certifikát -- Potvrdiť bezpečnostnú výnimku. Optimalizované pre IE 5.5 a vyššie, Firefox.

Pri eP na Bc.ŠP Counseling zvoľ stupeň 1. PO“, prípadne pri filtrovaní vyberTeologická fakulta“, kedy sa zobrazia všetky ponúkané študijné programy.

Informácie pre uchádzačov o doktorandské štúdium v AR 2023/2024

Termin odovzdania prihlášok na doktorandské štúdium v AR 2023/2024 je 31.05.2023

Prijímacie konanie na doktorandský stupeň v odbore Katolícka teológia.

Témy dizertačných prác.

Uchádzač(ka) o doktorandský študijný program si vyberie tému dizertačnej práce a kontaktuje školiteľa, ktorý tému zverejnil, či so sprevádzaním doktoranda a danou témou súhlasí. Kontakt na pedagóga je vo formáte: meno.priezvisko [at] truni.sk

 

Papierové prihlášky dostať v predajniach ŠEVT alebo na portáli MŠ SR:

Prihláška na štúdium na bakalárske štúdium

Prihláška na magisterské štúdium

Prihláška na doktorandské štúdium

 

Výsledky prijímacieho konania: