Skočiť na hlavný obsah

Prijímacie konanie 2023/2024

Základné informácie

Termín podania prihlášok do II.kola PK na AR 2023/2024: 31.7.2023                                       

                                                        - - - - - - - 

Informácie o Prijímacom konaní na bakalársky stupeň 2023/2024

Informácie o Prijimacom Konaní na magisterský stupeň 2023/2024

 >>>                                                           

V prijímacom konaní (PK) najskôr treba zaregistrovať elektronickú prihlášku (eP) a kompletne vyplnenú a vytlačenú doručiť spolu s dokladmi uvedenými v "Informáciách o Prijímacom Konaní" na dekanát TF TU.

ePrihláška umožní uchádzačom sledovať stav svojej prihlášky počas celého cyklu prijímacieho konania.

Vstup: cez ľubovoľný internetový prehliadač (browser), odporúčame Firefox.V prehliadači povoľ cookies, okná, Java script. Pri Firefox 3.x; IE 7.x pridaj výnimku pre certifikát. Ak pri prvom otvorení eP browser vypíše "Zabezpečené pripojenie zlyhalo", treba dole treba odkliknúť a pridať výnimku "Získať certifikát", Potvrdiť bezpečnostnú výnimku. Optimalizované pre IE 5.5 a vyššie, Firefox.

Pri eP na bc.ŠP Counseling zvoľ stupeň 1. PO“, prípadne pri filtrovaní vyberTeologická fakulta“, kedy sa zobrazia všetky ponúkané študijné programy.

                                                            * * *

Informácie pre uchádzačov o doktorandské štúdium v AR 2023/2024

Termin podania pPrihlášok na doktorandské štúdium v AR 2023/2024: 31.05.2023

Prijímacie konanie na doktorandský stupeň v odbore Katolícka teológia.

Témy dizertačných prác

Uchádzač(ka) o doktorandský študijný program si vyberie tému dizertačnej práce a kontaktuje školiteľa, ktorý tému zverejnil, či so sprevádzaním doktoranda a danou témou súhlasí. Kontakt na pedagóga je vo formáte: meno.priezvisko [at] truni.sk

______________________________

Listinné=papierové prihlášky (pP) nájdeš v ŠEVTe, portáli VŠ alebo tu:

Prihláška na štúdium na bakalárske štúdium

Prihláška na magisterské štúdium

Prihláška na doktorandské štúdium

______________________________

Výsledky I. kola prijímacieho konania na AR 2023/2024:

XD1a-SPC - Sociálna Práca "Counseling"

XD1a-ZKFaKT - Základy Kresťanskej Filozofie a Katolíckej Teológie

YD2a-KT - Katolícka Teológia

ZE3a-KT -  Katolícka Teológia

 

Výsledky II. kola prijímacieho konania na AR 2023/2024

XD1a-SPC - Sociálna práca "Counseling"

XD1a-ZKFaKT - Základy Kresťanskej Filozofie a Katolíckej Teológie

YD2a-KT - Katolícka Teológia

 

______________________________

Prijatí a na štúdium nastupujúci uchádzači si na Zápis prinesú aj všetky chýbajúce resp. požadované úradne osvedčené doklady o vzdelaní, rod.list etc. (uchádzači zo zahraničia nostrifikované doklady o vzdelaní, povolenie k pobytu atď), inak právo zápisu na štúdium zaniká.