Skočiť na hlavný obsah

Bc. stupeň

Counseling

forma: denná, metóda vyučovania: kombinovaná, odbor: sociálna práca

Personálne zabezpečenie:

     Osoba zodpovedná za študijný program:

     Učitelia zodpovední za profilové predmety:

Posudzovanie študijného programu:
Schvaľovanie študijného programu:

 

Základy kresťanskej filozofie a katolíckej teológie

forma: denná, metóda vyučovania: prezenčná, odbor: katolícka teológia

Personálne zabezpečenie:

     Osoba zodpovedná za študijný program:

     Učitelia zodpovední za profilové predmety:

Posudzovanie študijného programu:
Schvaľovanie študijného programu:

 

Mgr. stupeň

Katolícka teológia

forma: denná, metóda vyučovania: prezenčná, odbor: katolícka teológia

Personálne zabezpečenie:

     Osoba zodpovedná za študijný program:

     Učitelia zodpovední za profilové predmety:

Posudzovanie študijného programu:
Schvaľovanie študijného programu:

 

PhD. stupeň

Katolícka teológia

forma: denná, odbor: katolícka teológia

Personálne zabezpečenie:

     Osoba zodpovedná za študijný program:

     Učitelia zodpovední za profilové predmety:

Posudzovanie študijného programu:
Schvaľovanie študijného programu:

 

Katolícka teológia

forma: externá, odbor: katolícka teológia

Personálne zabezpečenie:

     Osoba zodpovedná za študijný program:

     Učitelia zodpovední za profilové predmety:

Posudzovanie študijného programu:
Schvaľovanie študijného programu: