Vybrané faktory pro-rodinnej stratégie a podpora stabilnej rodiny v multikulturálnom prostredí | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Vybrané faktory pro-rodinnej stratégie a podpora stabilnej rodiny v multikulturálnom prostredí

Cieľom projektu APVV 15-0189 „Vybrané faktory pro-rodinnej stratégie a podpora stabilnej rodiny v multikulturálnom prostredí“ je odhaliť konzistentnú sústavu faktorov, pomocou ktorých by bolo možné pozitívnym spôsobom ovplyvniť ľudské správanie v oblasti manželského, rodinného a reprodukčného správania smerom k väčšej stabilite manželstva a rodiny ako i k zodpovednejšiemu prístupu k reprodukcii.