Skočiť na hlavný obsah

Univerzita má vypracovaný mechanizmus využitia výsledkov hodnotenia učiteľov študentmi. V oblasti získavania spätnej informačnej väzby k pedagogickému výkonu učiteľa je jedným z prostriedkov na univerzite a jej fakultách anonymný dotazník, mapujúci indikátory kvality vzdelávania a umožňujúci získanie spätnej väzby od študentov. To poskytuje možnosť hlbšej analýzy kvality výučby pedagóga, zefektívnenie výučby a zlepšenie didaktických a sociálnych kompetencií učiteľa. Cieľom je zvýšenie spokojnosti pedagógov s vlastným výkonom v edukačnom procese a spokojnosti študentov s kvalitou výučby.

 

Spätná väzba študentov, súvisiaca s efektivitou a dostupnosťou podporných materiálnych, technických a informačných zdrojov je na všetkých fakultách primárne zisťovaná prostredníctvom dotazníka na zisťovanie kvality vzdelávania. Výsledky študentských dotazníkov o spokojnosti a kvalite vzdelávacieho procesu sú zverejňované dva razy ročne na webovom sídle univerzity, resp. jej fakúlt.

 

Výsledky hodnotenia predmetov za LS 2022-2023

Výsledky hodnotenia predmetov za ZS 2022-2023

Výsledky hodnotenia spokojnosti s kvalitou výučby a materiálnym zabezpečením na TFTU za rok 2022-2023

 

Výsledky hodnotenia predmetov za LS 2021-2022

Výsledky hodnotenia predmetov za ZS 2021-2022

Výsledky hodnotenia spokojnosti s kvalitou výučby a materiálnym zabezpečením na TFTU za rok 2021-2022

 

Výsledky hodnotenia predmetov za LS 2020-2021

Výsledky hodnotenia predmetov za ZS 2020-2021

Výsledky hodnotenia spokojnosti s kvalitou výučby a materiálnym zabezpečením na TFTU za rok 2020-2021

 

Výsledky hodnotenia predmetov za LS 2019-2020

Výsledky hodnotenia predmetov za ZS 2019-2020

Výsledky hodnotenia spokojnosti s kvalitou výučby a materiálnym zabezpečením na TFTU za rok 2019-2020

 

Výsledky hodnotenia predmetov za LS 2018-2019

Výsledky hodnotenia predmetov za ZS 2018-2019

Výsledky hodnotenia spokojnosti s kvalitou výučby a materiálnym zabezpečením na TFTU za rok 2018-2019

 

Výsledky hodnotenia predmetov za LS 2017-2018

Výsledky hodnotenia predmetov za ZS 2017-2018

Výsledky hodnotenia spokojnosti s kvalitou výučby a materiálnym zabezpečením na TFTU za rok 2017-018

 

Výsledky hodnotenia predmetov za LS 2016-2017

Výsledky hodnotenia predmetov za ZS 2016-2017

Výsledky hodnotenia spokojnosti s kvalitou výučby a materiálnym zabezpečením na TFTU za rok 2016-2017