Skočiť na hlavný obsah

 

KATALÓG FAKULTNEJ KNIŽNICE

 

Knižničný a výpožičný poriadok

 

Otváracie hodiny:

Pondelok: 8.30–12.00 a 13.00-15.00

Utorok: 8.30–12.00 a 13.00-15.00

Streda: 8.30–12.00 a 13.00-15.00

Štvrtok: 8.30–12.00 a 13.00-15.00

Piatok: 8.30–12.00 

 

V prípade záujmu o knižnično-informačné služby kontaktujte ma, prosím, na e-mailovej adrese: iveta.zmekova [at] truni.sk.

 

Študentom a pracovníkom TF TU ponúkame vzdialený prístup k EIZ .

Viac informácií o elektronických informačných zdrojoch TU.

 

Fakultná knižnica Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave bola zriadená dekanom dňa 1. decembra 2001. Je to špecializovaná vedecká knižnica a predstavuje v súčasnosti 45 815 kn.j.
Fakulta spravuje knižničný fond a poskytuje svoje služby interným pedagogickým a vedeckým pracovníkom fakulty, jej doktorandom, študentom univerzity, poslucháčom UTV, členom Spoločnosti Ježišovej a externým záujemcom.

 

Elektronické informačné zdroje

Discovery služba SUMMON
Central and Eastern European Online Library - C.E.E.O.L.
GaleInfoTrac
Ebook Central
JSTOR
Knovel (NISPEZ)
Mediae Latinitatis Lexicon Minus Online
ProQuest Central
Scopus (NISPEZ)
Springer Link (NISPEZ)
Web of Knowledge – Conference Proceedings (NISPEZ)
Web of Knowledge – Current Contens Connect (NISPEZ)
Web of Knowledge – Essential Science Indicators (NISPEZ)
Web of Knowledge – Web of Science (NISPEZ)
Wiley Online Library (NISPEZ)