Skočiť na hlavný obsah

Katedra zabezpečuje formáciu študentov v oblastiach pastorálnej teológie, katechetiky, liturgiky, liturgickej hudby, homiletiky a kánonického práva. Pedagógovia a výskumní pracovníci sa venujú aj témam rozvoja farnosti, efektívnym pastoračným modelom v praxi a rozvoja duchovného sprevádzania.

 

VEDÚCI KATEDRY  

Mgr. Vlastimil Dufka SJ, SL.D 

 

DOCENTI  

doc. PaedDr. ThDr. Šimon Marinčák, PhD.

Odborné zameranie: teológia a spiritualita kresťanského východu

Konzultačné hodiny: utorok 9:30-11:30 hod. (miestnosť 405)

Kontakt: simon.marincak [at] truni.sk

 

doc. Jozef Žuffa, PhD.

Odborné zameranie: pastorálna teológia, pastoračné a hodnotovo orientované plánovanie

Konzultačné hodiny: streda 13:00-15:00 hod. (miestnosť 405)

Kontakt: jozef.zuffa [at] truni.sk

 

ODBORNÍ ASISTENTI

 

Mgr. Vlastimil Dufka SJ, SL.D 

Odborné zameranie: liturgika, liturgická hudba

Konzultačné hodiny: pondelok 9:00-11:00 hod. (miestnosť 405)

Kontakt: vlastimil.dufka [at] truni.sk

 

ThDr. ICDr. Remigiusz Piotr Górski OFM

Odborné zameranie: kánonické právo

Konzultačné hodiny: štvrtok 10:00-12:00 hod. (miestnosť 405)

Kontakt: remigiusz.piotr.gorski [at] truni.sk

 

PaeDr. Marián Cipár, PhD.

Odborné zameranie: pedagogika, katechetika

Konzultačné hodiny: štvrtok 10:00-12:00 hod. (miestnosť 405)

Kontakt: marian.cipar [at] truni.sk

 

ODPORÚČANIE: Konzultačné hodiny je vhodné dohodnúť si via email.