Skočiť na hlavný obsah

Členovia katedry sa v rámci biblických a historických vied venujú pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti v oblasti starozákonnej a novozákonnej literatúry, cirkevných dejín, klasických jazykov, patrológie a židovsko-kresťanského dialógu. Budúcich teológov, kňazov i laikov, pripravujú v študijných programoch Základy kresťanskej filozofie a katolíckej teológie (Bc.) a Katolícka teológia (Mgr. a PhD.). Vedecky sa podieľajú na príprave nového prekladu Svätého písma s komentármi (projekt APVV), na kritických vydaniach diel starokresťanskej literatúry, na výskume hnutí a vzdelanosti v období vrcholného stredoveku, a na vzdelávacom projekte Otvárame dvere.

 

Vedúca katedry

ThDr. Mgr. Lucia Hidvéghyová, PhD.

 

Docenti

PhDr. Mgr. Peter Hunčaga OP, PhD., univerzitný docent

 • venuje sa dejinám vrcholného stredoveku so zameraním na náboženské hnutia a vzdelanosť
 • konzultácie: pondelok 8.00 - 8.30 a 10.10 - 11.10
 • kontakt: peter.huncaga [at] truni.sk

doc. S.S.Lic. Jozef Tiňo, PhD.

 • v rámci biblických vied sa venuje starozákonnej literatúre a judaizmu druhého chrámu
 • konzultácie: streda 14.00 - 15.30
 • kontakt: jozef.tino [at] truni.sk

 

Odborné asistentky a odborní asistenti

 

ThDr. Mgr. Lucia Hidvéghyová, PhD.

 • venuje sa starozákonnej literatúre a židovsko-kresťanskému dialógu
 • konzultácie: štvrtok 12.45 - 14.15
 • kontakt: lucia.hidveghyova [at] truni.sk

doc. Mgr. Helena Panczová, PhD.

 • venuje sa klasickým jazykom a starokresťanskej literatúre
 • konzultácie: piatok 12.45 - 14.15
 • kontakt: helena.panczova [at] truni.sk

ThDr. Cyril Šesták SJ, PhD.

 • venuje sa patrológii a dogmatickej teológii
 • konzultácie: utorok a streda, podľa dohody
 • kontakt: cyril.sestak [at] truni.sk

ThDr. Marek Vaňuš SVD, PhD.

 • v rámci biblických vied sa venuje novozákonnej literatúre, najmä Evanjeliám a Pavlovým listom.
 • konzultácie: podľa dohody
 • kontakt: marek.vanus [at] truni.sk

 

Vedeckí pracovníci

         doc. Ing. Bohdan Hroboň, M.A. PhD.

         doc. RNDr. Adrian Kacian M.A. PhD. at PhD.

         ThDr. Libor Marek

         Dr. theol. Miroslav Varšo

 

Odporúčanie: Konzultácie je dobre vopred dohodnúť osobne, alebo mailom. Prebiehajú zväčša na katedre (č. 401).