Skočiť na hlavný obsah

Katedra sa usiluje o podanie solídnych základov dogmatickej, morálnej, spirituálnej teológie a bioetiky pre študujúcich na bakalárskom, magisterskom, licenciátnom a doktorandskom štúdiu. Spolupracuje na projektoch s katedrou filozofie a katedrou biblických a historických vied.

 

Vedúci katedry

ThDr. Ing. Milan Urbančok SDB, PhD.

 

Profesori

prof. Dr. theol. Gloria Braunsteiner, PhD., konzultačné hodiny:  pondelok 10.00 - 12.00, kontakt: gloria.braunsteiner [at] truni.sk

prof. ThLic. Miloš Lichner SJ, D.Th., konzultačné hodiny: pondelok 12-13.30 a v piatok 10.45-12.00 v BA v stredu 10-12 v Trnave na prorektoráte, milos.lichner [at] truni.sk +421.918.103.204

 

Docenti

doc. ThDr. Andrej Filipek SJ, PhD., - emeritus, konzultačné hodiny: streda 10.00 - 12.00, kontakt: 0911 612 625

 

Odborní asistenti

ThDr. Ing. Milan Urbančok SDB, PhD. - poverený vedením katedry, konzultačné hodiny: štvrtok: 12.00 - 14.00, kontakt: milan.urbancok [at] truni.sk, +421.903.829.300

Mgr. Martin Šebo SJ, STD. - konzultačné hodiny streda: 11.30 - 13.30, kontakt: martin.sebo [at] truni.sk

ThDr. Tomáš Jellúš, SJ, PhD. - tajomník katedry, konzultačné hodiny: pondelok: 9.00 - 11.00, kontakt tomas.jellus [at] truni.sk

ThLic. Igor Kráľ SVD, PhD. - konzultačné hodiny: pondelok: 11.10 - 13.00, kontakt: igor.kral [at] truni.sk

 

Doktorandi

Mgr. Juraj Tirpák OSPPE (prerušené štúdium)

Mgr. Ladislav Proks

Mgr. Silvia Sýkorová (prerušené štúdium)

doc. ThLic. Ing. Gabriel Farkas, PhD.

Mgr. Matúš Sýkora

Mgr. Alžbeta Miklošová

 

Publikácie

LICHNER, M.: Vers une ecclésiologie de la „tolerantia“. Recherche sur saint Augustin. Ed. Sensus Fidei Fidelium 4. L’Harmattan Kiadó, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fôiskola : Budapest, 2014.

LICHNER, M.: Kontextuálny pohľad na sviatosť krstu v sermones svätého Augustína. 1. vyd. - Trnava : Dobrá kniha, 2015. - 203 s., [17,00 AH]. - (Dialógy). - ISBN 978-80-7141-923-5.

LICHNER, M.: De fide et operibus – O viere a skutkoch. Augustínovo hľadanie teologickej harmónie v rôznorodosti textov Svätého Písma. In: NEMEC, R., LICHNER, M., CHABADA, M., ANDOKOVÁ, M.: Pluralita myslenia v tradícii kresťanského staroveku a stredoveku. Trnava : Dobrá kniha, 2014, s. 39-79.

LICHNER, M.: Jednota a pokora ako východisko teologického chápania „rehoľných sľubov“ v myslení sv. Augustína. In: LICHNER, M., JUSKOVÁ, M., BENKOVSKÝ, J.: Rehoľné sľuby v konfrontácií spiritualít. Dobrá kniha : Trnava, 2015, s. 9-47.

LICHNER, M.: Lev Veľký a jeho Tomus ad Flavianum: Preklad a analýza textu. Trnava : Dobrá kniha, 2014.

LICHNER, M.: Sv. Augustín. O katechizovaní úplných začiatočníkov. Trnava : Dobrá kniha 2015.

LICHNER, M.: SV. AUGUSTÍN: Enchiridion. Príručka o viere, nádeji a láskeStarokresťanská knižnica, 8. Trnava : Dobrá kniha, 2016.

 

Učebné texty

LICHNER, M.: Sviatosť pomazania chorých: historicko-teologický pohľad. Vysokoškolská učebnica. Rhetos : Warszawa, 2012.

LICHNER, M.: Sviatosť birmovania: historicko-teologický pohľad. Vysokoškolská učebnica. Rhetos : Warszawa, 2013.

LICHNER, M.: Vybrané kapitoly na latinských autorov kresťanského staroveku. Vysokoškolské učebné texty. Prvé vydanie. Trnava : Dobrá kniha, 2014.

LICHNER, M., KARABOVÁ, K.: Vybrané pohľady na latinských autorov kresťanského staroveku II. Dobrá kniha : Trnava, 2015.