Skočiť na hlavný obsah

Pripravované konferencie:

            Mental Health Connections

 

Realizované konferencie (na ktorých organizačne participovala Katedra NoR)

2023 -  Rodzina bez granic

            Counseling ako výzva pre pastorálnu teológiu

            Wsparcie rodziny w obszarach praci socjalnej - Rodinné poradne pre všetkých - program, prezentácia

 

          Counseling ako výzva pre pastorálnu teológiu

       

2022 - Bl. Sára Salkaházi v odkaze služby pre migrantov

         - Ako dnes pomáha rodine counseling

 

2021 - Fungujúca a stabilná rodina

         - Counseling a jeho využitie

 

2020 - Ako prakticky pomôcť v rodine

         - Pomoc stabilite rodiny

 

2019 - Q-Europe - najnovšie trendy manažmentu kvality pri poskytovaní dlhodobej starostlivosti

          - Možnosti prevencie ťažkostí v rodine

 

2018 - Špecifiká prežívania osirelých detí v kontexte prenatálnej pamäti epigenetiky

         - Pro familia et societate

         - Inšpirácie apoštolskej exhortácie Gaudete et exsultate

 

2017 - Seniorzy w rodzinie

         - SENIOR I RODZINA - aksjologia, pomoc, wsparcie

         - Kultúra - Spoločnosť - Cirkev

         - Jednotlivec a rodina v pastoračnej starostlivosti

         - Predstavenie rodinného poradenstva/psychoterapie

 

2015 - Tréning dobrovoľníkov k sprevádzaniu ľudí so špecifickými potrebami

         - Nový model efektívnych študentských praxí s využitím sprevádzania (counseling) v rodinách so špecifickými potrebami

         - Instytucjonalne formy wsparcia rodziny

 

2014 - Pastoračné plánovanie vo farnostiach

         - Counseling a nové perspektívy sociálnej práce

         - A Framework for Expanding and Integrating Community Health and Human Services 

 

2012 - Rodina v súčasnom svete