Skočiť na hlavný obsah

DUCHOVNÉ CVIČENIA PRE ŠTUDENTOV TU V ZIMNOM SEMESTRI 2021/2022 (pre zaočkovaných)

 

Čas: 21.10.-24.10.2021 Duchovné cvičenia začnú sv. omšou vo štvrtok, t.j. 21.10.2021 o 18:30 hod. a skončia sa v nedeľu, t.j. 24.10. cca o 15:00 h.

 

Miesto: Modra-Piesok (Zochova chata) Najbližšia zastávka autobusu pri chate má názov Modra, Piesok, chata UK. Ako sa dostať na jezuitskú chatu v Modre-Piesok (Zochova chata)? KLIKNI

 

Zodpovedný za duchovné cvičenia: Vlastimil Dufka SJ E-mail: vlastimil.dufka [at] truni.sk|">vlastimil.dufka [at] truni.sk Mobil: 0908 809 431

 

Poplatky za ubytovanie a stravu: Poplatok za ubytovanie za jednu noc (pre jednu osobu) je 6.- €. (Zvyčajne sa na chate platí na osobu 10 € za noc. Cena 6 € je iba pre vás, študentov, aby sme vaše poplatky udržali čo najnižšie... :) Poplatok za stravu je určený podľa spotreby. Podľa posledných DC možno predpokladať, že predbežný poplatok za stravu je cca 6 € /1 osoba/jeden deň. Celkový poplatok za DC na tri dni je 35 EUR. Tento poplatok si platia samotní študenti. V prípade, že by si niektorí študenti z ekonomického hľadiska nemohli dovoliť zaplatenie týchto DC, budeme hľadať možnosti, ako im prispieť alebo zasponzorovať aspoň časť poplatku. Študenti, ktorí potrebujú finančnú pomoc na DC nech sa čo najskôr obrátia na P. Vlastimila Dufku SJ.

 

Poznámka k strave: Účastníkom DC bude variť profesionálna kuchárka a jej pomocníčka. Podľa počtu exercitantov bude urobený spoločný nákup (stravu si netreba nosiť). Pokiaľ máte osobitnú diétu alebo niektoré jedlá nemôžete konzumovať, prosíme vás, aby ste to oznámili P. Dufkovi najneskôr do utorka (do 12:00 hod.) pred DC, aby sa tak na základe požiadaviek prispôsobil nákup potravín.

 

Poznámka k ubytovaniu: Na chate nie je dostatok posteľnej bielizne. Prosím, doneste si so sebou spacáky alebo posteľnú bielizeň.

 

Dôležitá poznámka ! Všetci účastníci DC na chate musia byť zaočkovaní proti COVID-u.

******

 

DUCHOVNÉ CVIČENIA PRE ŠTUDENTOV TU V ZIMNOM SEMESTRI 2021/2022 (pre nezaočkovaných - ONLINE)

Duchovné cvičenia pre nezaočkovaných budú prebiehať počas adventného obdobia ONLINE. Bližšie informácie vám včas poskytne P. Vlastimil Dufka SJ

 

 

Spoločenstvo MAGIS združuje mladých ľudí vo veku 18-30 rokov, ktorí sa rozhodli hlbšie poznávať a žiť ignaciánsku spiritualitu.

Pomenovanie spoločenstva pochádza z latinského slova „magis“, čo znamená „viac“ („lepšie“, „plnšie“). Toto slovo vyjadruje základnú črtu ignaciánskej spirituality, ktorou je dynamická a vždy vzrastajúca láska k Bohu a k blížnemu, ktorá má človeka viesť k intenzívnej činnosti a službe. Tento rozmer dynamickej lásky je vyjadrený aj v jezuitskom hesle: Všetko na väčšiu Božiu slávu! (AMaiorem Dei Gloriam). Sv. Ignác z Loyoly, zakladateľ Spoločnosti Ježišovej, zaznamenal vo svojej knihe Duchovné cvičenia nasledujúcu prosbu: „Prosiť o prenikavé poznanie Pána, ktorý sa pre mňa stal človekom, aby som ho VIAC (MAGIS) miloval a nasledoval.“ (DC 104)

Znak „+" v pomenovaní MAG+S odkazuje na znak kríža ako symbolu nekonečnej Božej lásky. Magis teda predstavuje ignaciánsku cestu k plnšiemu kresťanskému životu.

Spoločenstvo MAGIS na Slovensku sa začalo formovať po svetovom stretnutí mladých v Madride v roku 2011, pred ktorým sa uskutočnil program MAGIS. Každý medzinárodný program MAGIS obsahuje päť základných pilierov: Ignaciánska meditácia, aktivita (služba), Magis kruh (zdieľanie), slávenie Eucharistie, Examen (modlitba spytovania svedomia). Týchto päť pilierov bolo aplikovaných aj pre život malých spoločenstiev, ktoré sa po návrate mladých zo Španielska rozvinuli vo forme týždenných „stretiek“ v Bratislave. V súčasnosti spoločenstvo MAGIS v Bratislave pozostáva z cca 50 členov, ktorí sú rozdelení do štyroch menších spoločenstiev.

Postupne sa pre spoločenstvo vytvoril štvorročný formačný program, ktorý systematicky rozvíja jednotlivé aspekty ignaciánskej spirituality, ktoré sú ľahko aplikovateľné v každodennom živote. 

Jednou z konkrétnych aktivít a služieb, ktoré spoločenstvo organizuje sú mesačné duchovné obnovy pre mladých v Bratislave, na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity na Kostolnej 1. Miestom spoločného slávenia Eucharistie je pondelková „osmička“, sv. omša pre mladých v jezuitskom kostole Najsvätejšieho Spasiteľa.

Pre život spoločenstva je dôležitá aj „MAGIS chata“, t.j. víkendové stretnutia (asi 5-krát ročne) na jezuitskej chate v Trlenskej doline pri Ružomberku, ako aj letné individuálne ignaciánske duchovné cvičenia. Spoločenstvo MAGIS tiež organizuje INYGO ples pre mladých.

Súčasťou života spoločenstva je aj letný program MAGIS EUROPE, na ktorom sa podieľajú jezuiti ako aj mladí ľudia z celej Európy. Bližšie informácie o MAGIS EUROPE 2021 možno nájsť na stránke: https://magis.jesuits.eu/

Spoločenstvo MAGIS poskytuje duchovno-formačný program aj pre študentov Teologickej fakulty Trnavskej univerzity. Záujemci o spoločenstvo sa môžu prihlásiť u P. Vlastimil Dufku SJ (E-mail: vlastimil.dufka [at] truni.sk, Mobil: +421 908 809 431)

 

Ďalšie informácie a kontakt: www.magisslovensko.sk Facebook: https://www.facebook.com/MAGISSlovensko/ E-mail: magis.slovensko [at] gmail.com