Skočiť na hlavný obsah

Akademický senát

Akademický senát fakulty je zastupiteľský orgán fakulty. Skladá sa z volených zástupcov akademickej obce z radov učiteľov a výskumných pracovníkov fakulty a študentov zapísaných na študijných programoch uskutočňovaných na fakulte.

 

Predseda

doc. Mgr. Lukáš Jeník, PhD.

Podpredsedníčka

ThDr. Mgr. Lucia Hidvéghyová, PhD.

 

ČLENOVIA

Pedagogická komora

prof. Dr. Theol. Gloria Braunsteiner, PhD.

Mgr. Vlastimil Dufka, SL.D.

PhDr. Mgr. Peter Hunčaga, PhD.

ThDr. Ing. Milan Urbančok, PhD.

doc. ThLic. Krzysztof Trebski, PhD.

 

Študentská komora

Sebastián Kaduk

Bc. Mgr. Ján Kniez

Benedikt Kočamba

 

Oznamy

Vyhlásenie doplňujúcich volieb do študentskej časti AS TF TU a študentskej časti AS TU_jeseň2023

 

Vyhlásenie Akademického senátu Teologickej fakulty Trnavskej univerzity k problému politizácie akademickej pôdy

Vyhlásenie Akademického senátu Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave o aktivitách smerujúcich k obmedzovaniu akademickej samosprávy v Slovenskej republike

 

Výročné správy a zápisnice

Výročná správa AS TF TU za rok 2022 (2023)

Výročná správa AS TF TU za rok 2021 (2022)

Výročná správa AS TF TU za rok 2020 (2021)

Výročná správa AS TF TU za rok 2019 (2020)

Výročná správa AS TF TU za rok 2018 (2019)

 

Ostatné

Rokovací poriadok AS TF TU

ZÁSADY volieb do AS TU

Vzor návrhu kandidáta do volieb do študentskej časti AS TF TU_AS TU

 

 

Zápisnice riadnych a mimoriadnych zasadnutí, korešpondenčných hlasovaní AS TF TU

AS TF TU 2021 ...

Zápisnica z 9. riadneho zasadnutia

Zápisnica z 8. riadneho zasadnutia

Zápisnica z 7. riadneho zasadnutia

Zápisnica z 6. riadneho zasadnutia

Zápisnica z 5. riadneho zasadnutia

Zápisnica z 4. riadneho zasadnutia

Zápisnica z 3. riadneho zasadnutia

Zápisnica z 2. riadneho zasadnutia

Zápisnica z 1. riadneho zasadnutia

 

Zápisnica 7. korešpondenčného hlasovania

Zápisnica 6. korešpondenčného hlasovania

Zápisnica 5. korešpondenčného hlasovania

Zápisnica 4. korešpondenčného hlasovania

Zápisnica 3. korešpondenčného hlasovania

Zápisnica 2. korešpondenčného hlasovania

Zápisnica 1. korešpondenčného hlasovania

 

AS TF TU 2017-2021

Zápisnica z 6. riadneho zasadnutia

Zápisnica z 5. riadneho zasadnutia

Zápisnica z 4. riadneho zasadnutia

Zápisnica z 3. riadneho zasadnutia

Zápisnica z 2. riadneho zasadnutia

Zápisnica z 1. riadneho zasadnutia

 

Zápisnica z 2. mimoriadneho zasadnutia

Zápisnica z 1. mimoriadneho zasadnutia

 

Zápisnica 7. korešpondenčného hlasovania

Zápisnica 6. korešpondenčného hlasovania

Zápisnica 5. korešpondenčného hlasovania

Zápisnica 4. korešpondenčného hlasovania

Zápisnica 3. mimoriadneho korešpondenčného hlasovania

Zápisnica 2. mimoriadneho korešpondenčného hlasovania

Zápisnica 1. mimoriadneho korešpondenčného hlasovania