Skočiť na hlavný obsah

Odborová rada

Rokovací  poriadok Odborovej rady TFTU 

 

ZLOŽENIE  ODBOROVEJ RADY TFTU 

 

Predseda odborovej rady

prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th.

Tajomník odborovej rady

doc. Jozef Tiňo, PhD.

Členovia odborovej rady

Mgr. Pavol Kruták – zástupca zamestnávateľov

doc. ThDr. Jozef Jančovič, PhD. – externý partner fakulty

prof. ThDr. Anton Adam, PhD. – externý partner fakulty