Skočiť na hlavný obsah

Rokovací  poriadok Odborovej rady TFTU 

 

ZLOŽENIE  ODBOROVEJ RADY TFTU 

 

Predseda odborovej rady

prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th.

Tajomník odborovej rady

doc. Jozef Tiňo, PhD.

Členovia odborovej rady

ThLic. Marek Vaňuš SVD – zástupca zamestnávateľov

doc. ThDr. Jozef Jančovič, PhD. – externý partner fakulty

prof. Peter Dubovský S.J. – externý partner fakulty