Skočiť na hlavný obsah

Vedecká rada fakulty je zložená z významných odborníkov v oblasti filozofie,  teológie a sociálnej práce, pôsobiacich na fakulte a na iných inštitúciách alebo vedeckých pracoviskách.

Prerokúva dôležité otázky rozvoja fakulty v oblasti vzdelávania a vedy, hodnotí vedecký výskum a prerokúva žiadosti o habilitácie a inaugurácie.

 

Predseda

Dr. h. c. prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.

 

Interní členovia

doc. Jozef Tiňo, PhD.

prof. PhDr. Mária Šmidová, PhD.

doc. Jozef Žuffa, PhD.

prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th.  

prof. ThDr. Ladislav Csontos, PhD.  

doc. ThLic. Krzysztof Trebski, PhD.

doc. Mgr. Lukáš Jeník, PhD.

doc. PaedDr. ThDr. Šimon Marinčák, PhD.,  

prof. PhDr. Miroslav Karaba, PhD.

 

Externí členovia

prof. Ing. Peter Dubovský, Th.D.

prof. ICODr. Cyril Vasiľ

prof. Róbert Lapko, Th.D., PhD.

doc. Dr. Michal Altrichter Th.D.  

prof. PhDr. Michal Valčo, PhD.

 

Fakultné zastúpenie v univerzitnej vedeckej rade

prof. ThDr. RNDr. Ladislav Csontos SJ, PhD.

prof. ThLic. Miloš Lichner SJ, D.Th.

Dr. h. c. prof. doc. Marek Šmid, PhD.

doc. Jozef Tiňo, PhD.

doc. Dr. Michal Altrichter Th.D.