Skočiť na hlavný obsah

Štatút a Rokovací  poriadok Programových rád TFTU

 

Programová rada Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave pre bakalársky študijný program Základy kresťanskej filozofie a katolíckej teológie a magisterský študijný program Katolícka teológia v odbore Teológia

 

Predseda - osoba zodpovedná za študijné programy:

prof. ThLic. Miloš Lichner SJ, D.Th.
 

Pedagógovia príslušných študijných programov:      

Mgr. Vlastimil Dufka SJ, SL.D

ThDr. Ing. Milan Urbančok SDB, PhD.
 

Zástupcovia študentov príslušných študijných programov: 

Radovan Marcinčin                             

Mgr. Bc. Marianna Rusiňáková
 

Zástupcovia zamestnávateľov:

ThDr. Marek Vaňuš SVD, PhD.

 

Zriadenie Programovej rady TFTU pre ŠP Základy kresťanskej filozofie a katolíckej teológie a ŠP Katolícka teológia

Zápis z ustanovujúceho zasadnutia Programovej rady TFTU pre ŠP Základy kresťanskej filozofie a katolíckej teológie a ŠP Katolícka teológia (24.1.2022)

Zápisnica zo zasadnutia Programovej rady TFTU pre ŠP Základy kresťanskej filozofie a katolíckej teológie a ŠP Katolícka teológia (22.3.2023)

 

Programová rada Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave pre profesijne orientovaný bakalársky študijný program Counseling v odbore Sociálna práca

 
Predseda - osoba zodpovedná za príslušný študijný program:

prof. PhDr. Mária Šmidová, PhD.

Pedagógovia príslušného študijného programu:      

Mgr. Martin Šarkan, PhD.

doc. ThLic. Krzysztof Trebski, PhD.

Zástupkyňa študentov príslušného študijného programu: 

Mgr. Veronika Hrošová                                

Zástupca zamestnávateľov:

Ing. Róbert Lezo

 

Zriadenie Programovej rady TFTU pre ŠP Counseling

Zápis z ustanovujúceho zasadania Programovej rady TFTU pre ŠP Counseling 

Zápis zo zasadnutia programovej rady TFTU pre ŠP Counseling 

Vyhodnotenie študentskej ankety realizovanej 10.12. 2022 - ŠP Counseling

Vyhodnotenie študentskej ankety realizovanej 28. 05. 2023 - ŠP Counseling