Skočiť na hlavný obsah

Cieľom projektu APVV 15-0189 „Vybrané faktory pro-rodinnej stratégie a podpora stabilnej rodiny v multikulturálnom prostredí“ je odhaliť konzistentnú sústavu faktorov, pomocou ktorých by bolo možné pozitívnym spôsobom ovplyvniť ľudské správanie v oblasti manželského, rodinného a reprodukčného správania smerom k väčšej stabilite manželstva a rodiny ako i k zodpovednejšiemu prístupu k reprodukcii.

 

Publikované výstupy

2016 - Hlavné línie riešenia projektu PROFAMILY   2017 - Jednotlivec a rodina v pastoračnej starostlivosti vo farnosti 2017 - Abstrakty skúmaných oblastí   2018 - Eseje študentov k pastorácii rozvedených 2018 - Finančné a nefinančné stabilizátory rodiny - zborník zo sympózia 2018 - Prezentácia priebežných výsledkov výskumov projektu v publicistickej relácii TV LUX 2018 - Relácia ku sympóziu na fakulte v Rádiu Lumen   2019 - Kvalita života rodín s dieťaťom so špecifickými potrebami (monografia) 2019 - Rodiny s deťmi. Empirický pohľad na Slovensku (monografia) 2019 - Možnosti výchovy a pastorácie v prospech stability manželstva a rodiny - zborník štúdií 2019 - Obnovená teológia manželstva a rodiny (monografia) 2019 - Kultúrne a sociálne vplyvy na stabilitu rodiny - zborník štúdií 2019 - Spravodajský záznam z Profamily konferencie 2019 - Úvod do politickej filozofie I (monografia) 2019 - Televízna diskusná relácia: Nemať čas na rodinu sa vypomstí   2020 - Zdravotne postihnutí a spoločnosť (TV LUX: Doma je doma) 2020 - Manželské katechézy (Rádio Lumen) 2020 - Senior v sieti medzigeneračného vplyvu (monografia) 2020 - Úvod do politickej filozofie II (monografia) 2020 - Stratégia pre podporu stabilnej rodiny a jej faktory (monografia)  2020 - Medzinárodná vedecká konferencia: Pomoc stabilite rodiny 2020 - Mystika rodiny (TV LUX: Doma je doma) 2020- Viera v živote (Rádio Regina) 2020 - Vitaj doma, rodina! (Rádio Lumen) 2020 - Schopnosť rozlišovať (TV LUX: V Samárii pri studni) 2021 - Fungujúca a stabilná rodina (Online konferencia: KBS, Úsmev ako dar, Asociáciou rodinných sudcov, TFTU)